|  Antwerpen  |  Történelem  |  Látnivalók  |  Flandria  |  M?vészet  |  Olimpia  |  Galéria  |  Térkép  |

 

 

 
 
 
Történelem

Antwerpen nevét el?ször a 7. században jegyezték le. 836-ban a normannok lerombolták.


A 11. században a német határ védelmére alkotott ?rgrófság székhelye lett. Kedvez? fekvésének köszönhet?en igen korán felfedezték a benne rejl? és kiaknázható lehet?ségeket, ami alkalmat adott a dinamikus fejl?désre. 1315-ben felvették a Hansa-városok közé. V. Károly uralkodása alatt védelmébe vette a települést, így az a keresztény világ legnagyobb keresked? városává vált. Üzleti életét a távoli országokkal is összekapcsolta. 1566-ban már írtak arról, hogy az antwerpeni iparcikkek, sz?nyegek, arany- és ezüstáruk, valamint ruhakelmék Indiában, Perzsiában és Arábiában is fellelhet?k. A kereskedelem mellett párhuzamosan virágzott a m?vészet is, amely leginkább a fest?m?vészetben mutatkozott meg.


II. Fülöp királysága idején a város fejl?dése hanyatlásnak indult. A spanyol katonák 1576-os rabló hadm?velete és ezzel együtt járó öldöklése súlyos csapásnak bizonyult. Antwerpent a vesztfáliai béke is legalább ennyire megviselte, hiszen annak következtében zárták el a Schelde folyó torkolatát.


1792-ben a franciák hatalomra kerülése újabb esélyt adott Antwerpennek, különösképpen megemlítve I. Napoleon uralmát, aki 1803-ban Antwerpent Franciaország els? hadi kiköt?jének nyilvánította.


Kiköt? közelr?l (Flickr by Koen BL)

1830-ban Chassé hollandi generális ostroma alatt helyzete újból rosszabbodott, amit az 1832-es franciák általi citadellabombázás csak tet?zött.


1863-ban végül máig tartó újabb fellendülés következett, amikor megváltották a hollandok vámszedési jogát a Schelde folyón.

 


 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Antwerpen